Bemutatkozás

MAGYAR NYELVÉSZETI INTÉZETI TANSZÉK

Szeretettel köszöntjük a Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék honlapján. Reméljük, hogy végigböngészve az oldalt, jobban megismernek bennünket, betekintést nyernek a tanszék életébe, felvett hallgatóinkat pedig segíthetjük abban, hogy minél több tudással gyarapodva végezzék tanulmányaikat.

A Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék – jogelődje a Magyar Nyelvészeti Tanszék – az egyetem alapító tanszékei közé tartozik, és 1962 óta a magyar felsőoktatásban megfelelő hagyományok alapján gondozza a magyar nyelv és irodalom szakot, képezi az általános iskolai magyartanárokat. A magyar szak a kezdetektől mindmáig intézményünk egyik legtöbb hallgatót vonzó szaka Tanszékünk a régióban több évtizede meghatározó szerepet tölt be az általános iskolai magyar szakos tanárképzésben, illetve a város és a megye, valamint a határainkon túli magyar területek vonzáskörzetében a szakmai képzésen túl a kulturális életben is. Jelenlegi képzési formánk az osztatlan tanárképzésben az általános iskolai magyartanár szak.

A Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék oktatói több helyi, illetve országos szintű kutatóműhelyben dolgoztak. 1977 őszén a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán a Kárpát-medence onomasztikai szakembereinek összefogásával alakult meg a Magyar Névtani Munkaközösség, amelynek egyik vezetője haláláig dr. Mező András volt. A munkaközösség tagjainak irányításával jelenik meg azóta is a Névtani Értesítő. A tagok közé tartozott még oktatóink közül dr. Mizser Lajos, Peténé dr. Csige Katalin, dr. Szabó Ferenc.

Tanszékünkön a 90-es évek közepén formálódott ki a terület sajátos geopolitikai helyzetét kihasználó és ennek megfelelően speciális kutatási módszereket kidolgozó szociodialektológiai munkacsoport (dr. Mizser Lajos, Pállné dr. Lakatos Ilona, Peténé dr. Csige Katalin, dr. Révay Valéria, Tukacsné dr. Károlyi Margit). A gyűjtőmunkába és a korpuszok feldolgozásába a Csűry Bálint Nyelvészeti Tudományos Diákkör tagjait is bevontuk. Munkánkat több sikeres pályázat segítette. Kutatócsoportunk, amely rendszeres kapcsolatot tart a Kárpát-medence élőnyelvi kutatásokat folytató szakembereivel és tudományos műhelyeivel (Szeged, Szombathely, MTA Nyelvtudományi Intézete, Újvidék, Pozsony, Kolozsvár, Beregszász, Nyitra, Maribor) 2002 augusztusában Nyíregyházán rendezte meg a 12. Élőnyelvi Konferenciát, amelyen 60 külföldi és hazai szakember vett részt. A konferencia előadásainak kötete Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere címmel jelent meg 2004-ben (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII. Szerk.: P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit. Tinta Könyvkiadó, 297 p.).

A Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék 4 oktatója a szakma ismert képviselője, összesen több mint félszáz könyvet, jegyzetet, oktatási segédanyagot és több száz tudományos publikációt jegyeznek. Valamennyien szakmai és tudományos testületek tagjai, folyamatosan jelen vannak a hazai és a nemzetközi tudományos életben. Kutatási területeink széleskörűek: a szókincstan, a helyesírás, a névtan, az alkalmazott nyelvészet, a kommunikáció, a pszicholingvisztika, valamint a tantárgy-pedagógia különböző területeit érintik.

Tanszékünk jelenlegi oktatói közül a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, valamint a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda tagja dr. Minya Károly és Tomori Tímea. A tanszéken működik a Magyar Nyelvtudományi Társaság névtani tagozata, koordinátora dr. Sebestyén Zsolt.

 

A Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetői (zárójelben a tanszéken eltöltött időszak)
Bachát László (1962–1988)
Dr. Mező András (1963–2003)
Pállné dr. Lakatos Ilona (1982– 2013)
Dr. habil. Pethő József (2013–2016)
Dr. habil. Minya Károly (2016 –2019)

Dr. Sebestyén Zsolt (2019–

 

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet vezetői
Dr. habil. Pethő József (2013–2016)
Dr. habil. Minya Károly 2016–

A tanszék oktatói voltak:
Dr. Ádám Imre  (1979–1992)
Buda Sándorné  (1962–1979)
Dr. Gáspári László  (1984–2000)
Dr. Nyirkos István (1993–1995)
Dr. Orosz Béla (1962–1988)
Dr. Révay Valéria (1973–2003)
Dr. Mizser Lajos (1980–2007)
Peténé dr. Csige Katalin (1989-2011)
Dr. Bényei Ágnes (2004-2015)
Pállné  dr. Lakatos Ilona (1982–2013)
Dr. Szabó Ferenc (1983–2016)
Tukacsné dr. Károlyi Margit (1978–2018)
Dr. habil Pethő József (1999–2018)

Dr. Zopus András (2001–2018)

 

Óraadóként:
Dr. Hajdú Mihály (2004–2005)
Dr. Sebestyén Árpád